Typ herca, ktorý ma uspokojuje, ktorý ma  odjakživa fascinuje a ktorý

vo mne provokuje nevyhnuteľný pocit temnej exaltácie, ktorá se na mne podpíše, je herec-klaun.

Talent byť klaunom je tá najcennejšia kvalita, ktorú môže herec mať.

(Federico Fellini)

 

Čestné vyhlásenie

„Obľuba cirkusových československých umelcov v zahranične znejúcich pseudonymoch spočívala v boji o presiahnutí domácich, lokálnych pomerov a teda boji proti zadubenosti východného bolševizmu.“

(Karel Kludksý – Václav Cibula, Život v manéži)

A preto ja Ján Mikuš, tak ako aj československý cirkusový umelci budem od 30.11.2016 až do smrti vystupovať s mojím klaunom pod menom John Clown čítajúc toto meno ako Ďžon Klovn. 

 
67582805_10214615816971234_8472200811043

If I ever, ever, really was and wanted to be, it was this clown.

 

A type of actor who satisfies me, who has always fascinated me and who

it provokes in me the inevitable feeling of a dark exaltation that is signed on to me by being an actor-clown.

The talent of being a clown is the most valuable quality an actor can have.

 

Federico Fellini

Affidavit

 

"The popularity of circus Czechoslovak artists in foreign-sounding pseudonyms consisted in the struggle to overcome domestic, local conditions and thus to fight the smuggling of Eastern Bolshevism."

(Karel Kludksy - Vaclav Cibula, Life in Maneuver)

 

That is why I, Ján Mikuš, as well as Czechoslovak circus artists, will perform with my clown under the name John Clown from 30.11.2016 until his death, reading this name as Jon Klovn.