& what is your name ?

JohN

cLown

Ak som niekedy, niečim, skutočne bol a byť chcel, bol to tento klaun. 

 

/If I ever, ever, really was and wanted to be, it was this clown.

Napísanie divadelnej hry Clown in the garden, 

podporil z verejných zdrojov formou štipendia

Fond na podporu umenia

CHAMPDETENSION_LOGO_white.jpg

This is first poster